Skip to main content

over soundshapes

Bart van den Brink is een geluidskunstenaar uit Nederland. Afgestudeerd in Klankontwerp en Sounddesign in 2018 aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De juiste sfeer neerzetten bij documentaire en film is de passie en specialiteit van SoundShapes.

Om tot een passende audio productie te komen haalt hij overal geluiden vandaan. Zijn passie is om geluiden uit de natuur te vangen en alledaagse leefgeluiden te gebruiken om een passende soundscape te maken bij documentaires en films.

De locatie waar het beeld opgenomen word is de allerbelangrijkste plek om audio op te nemen, om zo een realistische sfeer neer te zetten bij de film. De materialen, ruimte, geur en kleur zijn belangrijke elementen om te verklanken.

Waar kun je Bart voor vragen?

 • Klankcomposities voor documentaire en film
 • Audio opnames op locatie
 • Compositie voor reclame
 • Studio recording
 • Sound design
 • Sound Mixing
 • Het bouwen van klankinstallaties

Wat andere zeggen over Bart
’’Voor mij was het een genot om met Bart in mijn studio te werken. Zijn grote kwaliteit was dat hij zich niet verloor in de aanwezige moderne apparatuur en techniek maar met hart en ziel nauwlettend de grote lijn van de muziek in de gaten hield, en met mijn uitgebreide klankkleur voorkeur heel mooi en warm heeft opgenomen’’.

Harry de Wit – componist van experimentele muziek

 

’’Professioneel, technisch en kundig in de muziek technology en audio design’’.

Arjen de Vreede (DJ DNA) – bekent van Urban Dance Squad

about soundshapes

Bart van den Brink is a sound artist from the Netherlands. Graduated in Sonic Soundart and Sound Design in 2018 at the University of Arts Utrecht.

Creating the right atmosphere in documentary and film is the passion and specialty of SoundShapes.

To achieve a fully suitable audio production, he gets sounds from everywhere. His passion is to catch sounds from nature and use everyday sounds to create a suitable soundscape for documentaries and films.

The location where film is recorded is the most important place to record audio in order to create a realistic atmosphere for the film. The materials, space, scent and color are the most important elements to express in sound.

Ask Bart for

 • Sound composition for documentary and film
 • Audio recordings on location
 • Composition for advertising
 • Studio recording
 • Sound design
 • Sound Mixing
 • The construction of sound installations

What others say about Bart:
“For me it was a pleasure to work with Bart in my studio. His great quality was that he did not lose himself in the modern technology but kept a close eye on the main line of the music with heart and soul, and recorded my exclusive timbre of sound in a very nice and warm way.”

Harry de Wit – composer of experimental music

“Professional, technical and skilled in music technology and audio design”

Arjen de Vreede (DJ DNA) – former DJ from Urban Dance Squad

Work

Contact

SoundShapes

Dhr. Bart van den Brink
info@soundshapesvdbrink.nl
Tel: +31 6 143 392 33

Studio Location

Vaartweg 24A1
1211 JJ Hilversum
Netherlands

Contact form

Sound Shapes – Custom Soundscapes & Sounddesign
Design by Elway Designs